19 Eki 2011

Türkiye Go Oyuncuları Derneği


Kerem Karaerkek

Sizlere bu yazıda TGOD’un kuruluş tarihi, üye sayısı ve benzeri her yerde bulabileceğiniz bazı sayısal bilgilerden söz etmek istemiyorum. Daha temel ve biraz da felsefi bir soru olan TGOD nedir ve neden vardır sorularına yanıt aramak istiyorum bu yazıda.

TGOD her şeyden önce bir sivil toplum kuruluşudur. Vikipedia’nın ilgili maddesine göre “Sivil toplum örgütü, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda sendika vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.”  Buna ek olarak stk’lar demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Demokrasi denilen sistemin işlerlik kazanabilmesi ve bireylerin devlet ve diğer kurumlar karşısında haklarını savunabilmeleri, gereksinimlerine kolay ulaşabilmeleri ve günümüz kapitalist demokrasisinde en basit anlamda varolabilmeleri için örgütlenmeleri şarttır.

Şimdi buradan öğrendiğimiz kavramları TGOD’a uygulayalım. TGOD, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, go oyuncularının gönüllülük usulüyle, kâr amacı gütmeden bir araya geldikleri, go oyuncularına hizmet etmek ve go öğrenmek, öğretmek ve go ile ilgili etkinliklerde bulunmak isteyen herkese yardım etmek için kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Go oyuncularının devlet ve resmi kurumlar karşısında haklarını savunabilmek, gereksinimlerine ulaşabilmek ve resmi bir muhatap olarak varolabilmek için bu (veya go ile ilgili başka bir) örgütün içinde yer almaları şarttır.

Bu uzun tanımlamaları ve sözlük laflarını özetlemek ve anlayacağımız şekilde söylemek gerekirse, go oyunu ile ilgilenen ve go materyallerine daha kolay ulaşmak, Türkiye’nin go’da dünya’da iyi bir şekilde temsil edilmesini isteyen, her türlü resmi kurumla olan go ile ilgili ilişkilerinde arkasında duracak ve resmi muhatap olacak bir yapı olsun isteyen tüm go oyuncularının bir araya gelip bir güç ve örgütlü bir yapı oluşturabilecekleri yer Türkiye Go Oyuncuları Derneği’dir. TGOD bunun için vardır.

Peki bu sözünü ettiğimiz faydaları ve görevleri TGOD ne kadar yerine getirebilmektedir ve go oyuncuları için neler yapmaktadır?

TGOD’un etkinliklerini ve yapabildiklerini kısaca sıralamak gerekirse, TGOD kurulduğundan beri Türkiye’nin her yerinden go öğrenmek isteğiyle kendisine ulaşan kişilere eğitmen ve go malzemesi sağlamaktadır. Go eğitmeni olmak isteyenlere eğitim vermekte ve eğitimleri başarıyla tamamlayanlara eğitici sertifikaları vermektedir. Avrupa ve Dünya go federasyonlarına üyedir ve ülkemizin her yıl uluslararası organizasyonlarda temsil edilmesini sağlamaktadır. Yurtdışından güçlü oyuncuların Türkiye’ye gelerek atölye çalışmaları ve benzeri etkinliklerde bulunması organizasyonlarını üstlenmektedir. Türkiye’nin çeşitli illerinde turnuvalar düzenlemekte veya düzenlenmesine destek olmakta ve bu turnuvaların tamamının oluşturduğu bir puan ve play-off sistemi ile Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek oyuncuların belirlendiği bir yarışma ortamı yaratmaktadır. Oyuncuların seviyeleri ilerletmeye yönelik kamplar, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenlemektedir.

Türkiye'de go oyununun yaygınlaşması ve gelişmesi için kuşkusuz elimizdeki en iyi araç olan TGOD'un tüm go oyuncuları tarafından desteklenmeye ihtiyacı vardır. Go ile ilgilenen herkesi TGOD'a üye olmaya, halen üye olan arkadaşları da daha fazla sorumluluk alarak daha katılımcı olmaya davet ederek yazıyı sonlandırıyorum.

2 yorum:

 1. Yukarıdaki yazıya kısaca göz atıp bir irdeleyelim.

  Evet, herhangi bir alana gönül veriyorsanız ya da bir alan için örgütlenmek istiyorsanız kesinlikle bir sivil toplum kuruluşuna üye olmalısınız. Bu sivil toplum kuruluşları ve yöneticileri de kişisel egolarını bir kenara koyup kuruldukları andan itibaren sadece kamu yararına üstlendikleri görev karşılığında maddi manevi bir karşılık beklemeden çalışmaları gereklidir. Türkiye go ile bir klüp çatısı altında 1988 yılında kurulmuş ilk dernek ise 1994 yılında kurulmuştur.

  Fakat gelin birde bu dernek yapısının -yapılıyor diye ifade edilen detayların çoğuna katılmamakla birlikte- "etkinlikleri ve diğer yapabildiklerini irdeleyelim.

  1994 te kurulan derneğin üye sayısı 2006 yılına kadar 50'yi geçmemiştir. Ve şu an da 100 civarıdır.

  1994'te kurulan derneğin 2005 yılına kadar yılda gerçekleştirdiği turnuva sayısı 3'tür.
  Türkiye'de 2006 yılında resmi turnuva standartlarında bir takım go seti satın almak istediğinizde size verilen cevap "3 katı fiyata 6 ay sonra temin edebilirsin" di.

  Dernek demirbaş defterinde 2008 yılına kadar "kurulurken alınmak zorunda olan 6 resmi defter, 1 takım go taşı ve 1 takım go tahtası" bulunmaktaydı. Dernek demirbaşları şu an ötekileştirdikleri kişi sayesinde 2010 dernek genel kurulunda dernek defterine 2 yıllık baskı sonucunda kayıt edilmiştir.

  TGOD yönetimi, 2007'de istanbul'da 60 'dan fazla üstün zekalı çocuğun 6 ay boyunca gerçekleştirdiği çalışmayı şuursuzca araya girerek çalışmalara zarar vermiş ve devam etmemesine önayak olmuştur.

  TGOD yönetimi elinde bulundurduğu " Avrupa Go Federasyonu'na turnuva sonuçlarını gönderme" yetkisini diğer sivil toplum örgütlerinden bir gelir kapısı olarak görmüş ve onlardan para ve özel bilgilerini TGOD'a iletmelerini talep etmiştir.

  Elinde bulundurduğu "yurtdışına temsilci gönderme ve milli takım belirleme yetkisini" yarışma koşulu yaratmıştır diyerek belirtilen yarışmacılar için baskı unsuru olarak kullanmıştır ve kullanmaktadır. Teknik verilerden ziyade keyfi görüşlerle tercih belirlemeleri yapmaktadır.

  YanıtlaSil
 2. Yazının ön kısmı yukarıdadır...

  Adının önünde Türkiye ön adı taşımasına rağmen 2009 yılında çok önemli bir pozitif enerji ile kurulan Eskişehir Go Oyuncuları Derneği'nin ilgisizlikten 2011 başlarında kapanması konusunda herhangi bir sorumluluk hissetmiyor mu mesela?

  Türkiye'de ilk gençler şampiyonası 2008 yılında başka bir yapılanma tarafından gerçekleştirilmiştir. TGOD yönetimi kensidisinin de destekçi olarak gösterilmesi için protokol imzalamıştır. Ve protokol şartlarında olan "şampiyonun Avrupa gençler şampiyonasına Türkiye temsilcisi gönderilmesi hususunda imza attığının tersine hiç bir çaba göstermemiştir. Fakat, öbür tarafta hiç bir yükümlülüğü olmayan bir konumda yılın Türkiye eşler şampiyonu olan çifti daha önceden deklare etmemesine rağmen Rusya'ya turnuvaya gönderip tüm masraflarını karşılamıştır.

  TGOD kendisini destekeleyen bazı kişi ve yapılanmalara kısmi malzeme yardımı yapmıştır.Fakat bunun yanında birçok talebe de cevapsız kalmıştır. 17 yıllık derneğin yaptığı desteği camiada bir çok şahıs dillendirmeden yapmıştır ve yapmaktadır.

  Play off sistem ve modelini TGOD üretmemiş sadece kullanıma sokmuştur. Ürettiği yarışma koşullarının ise adil olduğunu ifade etmek teknik açıdan güçtür.

  2010 yılında gerçekleşen genel kurulda daha önceki genel kurulda da olduğu gibi dernek yönetim kurulu ve dernek saymanı bütçeyi gelir gider kalemi bazında ibraz edememiştir. Hala üyenin kendilerine yaptığı resmi talebe ve soru önergelerine cevap vermemekte ve ilgili bütçeyi yayınlamamaktadırlar.

  2010 yılı genel kurulu itibarı ile TGOD genel kurulu yönetim kuruluna sınırsız borçlanabilme yetkisi vermiştir. Bütçe gelir gider kalemlerinin açıklanamadığı ve sınırsız borçlanabilme yetkisinin olduğu bir ortamda yukarıdaki detayları da dikkate aldığımzıda go oynayan ya da go ile tanışan hiç kimseye "Türkiye Go Oyuncuları Derneği Üyesi olarak" üye olmalarını önermemekteyim.

  2011 yılına gelindiğinde ise 17 yıl önce kurulan bir dernek bünyesinde hala yazılı bir Turnuva yönetmeliği, Oyuncu kart sistemi, Ülke içi oyuncu puan sistemi, Müsabaka ve oyuncu mevzuatı, Oyuncu cezalandırma modeli gibi yazılı hiç bir kural yoktur. Avrupa Go Federasyonu kuralları ise her turnuvada mutlaka bir detayı ile ihal edilmektedir. Turnuvalar hala ilan edilen saatte başlayamamakta ortalama 45-60 dakika geç başlamakta ve 30 dakika geç başlama oyuncuları sevindirir boyuta gelmiştir.

  Bu yazı da büyük ihtimalle yayınlanmayacak ya da yayından kaldırılacaktır.Daha önce de TGOD forumunda övgüleri yayınlayıp eleştirileri sildikleri gibi, bu da TGOD yönetim kurulu ve yandaşlarınının kendilerinden başka sesleri susturma, go'yu politik tercihleri ve ego tatmin alanı olarak kullanmalarından başka birşeyi göstermeyecektir.

  YanıtlaSil